Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM, Shah Alam

Bersama Membenteras Jenayah Keselamatan Terjamin
Tegas, Adil Dan Berhemah
  Mengenai Kami Visi, Misi & Objektif
Visi, Misi & Objektif PDF Print E-mail
Written by administrator   
Monday, 05 September 2011 07:30

FALSAFAH

BAHAGIAN KESELAMATAN MENDUKUNG FALSAFAH UiTM, IAITU:

Kepercayaan bahawa individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.

VISI

BAHAGIAN KESELAMATAN BERWAWASAN MEREALISASI VISI UiTM UNTUK:

Menjadikan UiTM sebuah universiti yang unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamesime bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI

BAHAGIAN KESELAMATAN BERILTIZAM MENYEMPURNAKAN MISI UiTM UNTUK:

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan keprofesionalan.

OBJEKTIF BAHAGIAN KESELAMATAN

  • Memastikan anggota keselamatan yang bersiap siaga dan kompeten.
  • Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan.
  • Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga universiti secara berhemah dan proaktif.
  • Menyediakan urusan perkhidmatan keselamatan berteraskan penggunaan teknologi.

 


Last Updated on Wednesday, 11 July 2012 17:11